0 Compare Page

Blog

Sürücü Kurslarına Kota Geliyor

Önümüzdeki günlerde yayınlanması beklenen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’ne göre, her 50 bin nüfusa 2 sürücü kursu açılabilecek. Türkiye’de toplam 3 bin 522 sürücü kursunun bulunduğu ve her dönem ortalama 70 bin ehliyet eğitiminin verildiği sektörde, temsilciler yüzde 50 kapasite ile çalışıyor. Sektördeki bu durumu dikkate alan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurumları Genel Müdürlüğü, bundan sonra bu kurumların açılış izninin kota kapsamına alınacağını aktardı. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi öngörülen Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği’ne göre, her 50 bin nüfusa 2 adet kurs açılabilecek.

Yönetmelik ve sorunlar, İstanbul Ticaret Odası’ndaki ‘Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Değerlendirme’ toplantısında ele alındı.

Toplantıda yeni yönetmelikle ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Dr. Muammer Yıldız, “Kurslardaki minimum araç sayısı üç olacak” dedi. Yenilenecek yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklik de, lise mezunlarının iki yıl çalıştıktan sonra motorlu taşıtlar sürücü kursunda usta öğretici olarak göreve başlaması belirtildi.

Sektör temsilcileri ise kurs açılması için müstakil bina şartının kaldırılmasını isterken, araçlarda ÖTV ve KDV’nin kalkması ve akaryakıt desteği istedikleri aktarıldı. Ayrıca, KOSGEB ve esnaf kredilerinden faydalanabilmek, ruhsat harcının her yıl değil de sadece kurum açılırken bir kere verilmesi, taban fiyat uygulaması için maddi destek, kurum müdürlerinin girebileceği ders saati sayısının artırılması ve sınavda sabit güzergah uygulamasının kalkmasını istedikleri belirtildi.

2019 MTSK Sınav Kılavuz

DİKKAT:

1. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

2. Bu kılavuz, 12 Aralık 2007 tarih ve 26728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5718 sayılı

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanun hükümleri, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği, 2016 Eylül tarih ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ile Özel MTSK Modülü hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

3. Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursu Müdürlükleri, e-sınava başvuran kursiyerler ile sınav görevlileri bu kılavuzda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılırlar.

4. Bu kılavuz yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

TANIMLAR

Kursiyer e-Sınava başvuran veya katılan kişi
e-Sınav Basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı sınavlar
e-Sınav Genel

Merkezi

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile ilgili birimlerin bünyesinde kurulan tüm e-sınav uygulamalarının planlandığı, yürütüldüğü, e-sınav salonlarından eş zamanlı alınan ses ve görüntülerin takip edildiği merkez
e-Sınav İzleme

ve Kayıt

Merkezi

e-Sınav merkezlerinde güvenliği sağlamak amacıyla sınav salonlarına ait ses

ve görüntülerin izlendiği merkez

e-Sınav Merkezi e-Sınav İzleme ve Kayıt Merkezi ile e-sınav salonlarının bulunduğu merkez
e-Sınav Randevu Sistemi Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Modülünde e-Sınav merkezi seçildiğinde tarih tercihi yapılmaksızın uygun olan en yakın tarihe sınav randevusu verilen sistem.
e-Sınav Salonu Özel olarak hazırlanmış bilgisayar sistemleri ile görüntü ve kayıt sistemlerinin bulunduğu, e-sınavuygulamasının yapılacağı salon
e-Sınav Yazılımı e-Sınav uygulamasının yapıldığı web tabanlı, güvenlikli ağ üzerinde çalışan elektronik modül.
Genel Müdürlük Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÖMTSK Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
MTSKS Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı
ÖDSGM Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Özel MTSK Modülü Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Modülü

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS), kara yollarında seyreden araçları kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik, teorik ve uygulama sınavlarını kapsamaktadır.

e-Sınav; basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı sınavlardır. Genel Müdürlük tarafından e-sınav salonu açılan merkezlerde, belirlenen tarih ve saatlerde “Özel MTSK Modülü” üzerinden yapılan başvurular dikkate alınarak yapılmaktadır.

Kursiyerler kayıtlı oldukları Özel MTSK Müdürlüğünün bulunduğu ilde e-Sınava alınacaktır.

Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerler e-sınavbaşvurusu yapar. e-Sınava katılmak için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-Sınav randevu sistemi ile belirlenen başvuru tarihleri arasında, Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir.

e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınavtarihinden en az 4 (dört) gün öncesine kadar randevusunu değiştirebilir. e-Sınav randevusu olan ve sınava girmeyen kursiyerin 1 (bir) sınav hakkı kullanılmış sayılır. Mazereti nedeniyle e-sınava giremeyen kursiyer hakkında, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Mazeret belgelerinin doğruluğundan kursiyer, sisteme bilgilerin doğru işlenmesinden Özel MTSK müdürlüğü ve kursun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumludur. Sınav hakkı biten kursiyerin dosyası kapandığı için Özel MTSK müdürlüğüne yeni kayıt yapılması gerekmektedir.

Kursiyer, katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (on beş) gün sonra, en geç kırk beş (45) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır. Randevu başvurusu kursiyerin başarısız olduğu tarihten 1 (bir) gün sonra başlatılacaktır. Randevu tarihi on beş (15) gün sonrasına verilebilecektir.

Sisteme girilen kursiyere ait fotoğraf, İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) ile paylaşıldığından, fotoğraf girişinin dikkatlice yapılması, sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli ve biyometrik olması zorunluluğu bulunmaktadır.

e-Sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,”B1″ “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;

*İlk Yardım

*Trafik ve Çevre

*Araç Tekniği

*Trafik Adabı

derslerinden sorumlu olacaktır.

Özel MTSK’ ya kayıtlı olan kursiyerlere Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi Tablo-1’de gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir.

Tablo-1

Kara Yollarında Seyreden Araç Cinsleri ve Belge Sınıfları

Özel MTSK’ya kayıtlı olan kursiyerlere, bütün sertifika sınıflarına ait teorik derslerden e-sınavlarda sorulacak soru sayısı ve süreleri Tablo-2’de gösterilmiştir.

Tablo-2

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı Sertifika Türü-Dersler-Soru Sayısı- Süreler

Bütün

sertifika

sınıflarında

İlk Yardım

Dersi

Trafik ve

Çevre

Dersi

Araç

Tekniği

Dersi

Trafik

Adabı

Dersi

Toplam Soru

Sayısı

Sınav

Süresi

12 23 9 6 50 45 dakika

Kursiyer; e-Sınav uygulaması sonucunda sorumlu olduğu tüm derslerden başarılı olduğu takdirde, bir sonraki aşama olan uygulama (direksiyon) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

2. e-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

“D” “C1” “C” ve “F” sertifika türünden

a. Kursiyerin “M” “A1” “A2” “A” “B1” “B” “D1” teorik eğitimini tamamlamış olması.

b. Kursiyerin e-sınav ücretini yatırmış olması.

ç. Kursiyerin e-Sınav Randevu Sistemi üzerinden sınav randevusu almış olması.

ç. Kursiyerin son katıldığı e-sınav uygulamasının üzerinden en az 15 (onbeş) gün geçmiş

olması.

d. Sınav hakkı biten kursiyerlerin dosyası kapandığından e-sınav başvurusu için Özel MTSK müdürlüğüne yeniden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

3. e-SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ

Kursiyer, 2019 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dahil 80.00 (seksen) TL MTSK e-sınav ücretini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile e-sınav ücretini kendi T.C. kimlik numarasıyla süresi içerisinde yatıracaktır.

Kursiyer, banka dekontu/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

T.C. kimlik no yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır.

4. KURSİYER BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kursiyer, e-sınav başvurusunu, sınav ücretini yatırdıktan sonra bağlı olduğu Özel MTSK müdürlüğü aracılığıyla yapacaktır.

e-Sınav başvurusu yapılan kursiyerlerin bilgileri bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından incelenecektir. Başvurusu onaylanan kursiyerler için e-sınav randevu sistemi bir sınav tarihi ve saati belirleyecektir. e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. Kursiyerin belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

e-Sınav uygulamasının Türkçe yapılması esastır, yabancı uyruklu kursiyerler için tercüman görevlendirilmesi yapılmayacaktır. Yabancı uyruklu olan aday, teorik eğitimini sınava gireceği yabancı dilde tamamladıktan sonra sınavda, Genel Müdürlükçe belirlenen yabancı dillerde çevirisi yapılan soruları, ekranda yer alan yabancı dil seçeneğini seçerek isterse görüntüleyebilecektir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için adayın yabancı dil seçeneğinin adayın sınav tarihinden en az 2 gün önce MEBBİS MTSK modülüne işlettirmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde yabancı dil tercihi yapılmayan adayların sınav soruları çeviri özelliği olmadan ekrana gelecektir.

İşitme engelli adaylar, soruların işaret diline çevrilmiş videolu anlatımını kendi ekranlarında seçerek görüntüleyebileceklerdir. Bu özelliğin kullanılabilmesi için adayın engel durumunun sınav tarihinden en az 2 gün önce MEBBİS MTSK modülüne “İşitme ve Konuşma Engelli” olarak işlenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde engel durumu “İşitme ve Konuşma Engelli” olarak işlenmeyen adayların sınav soruları işaret diline çevirme özelliği olmadan ekrana gelecektir.

5. İLGİLİ KURUMLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER

5.1. Özel MTSK Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

a. e-Sınav başvuru işlemleri için http://mebbis.meb.gov.tr adresinden, Özel MTSK Modülüne girerek kursiyer için başvuru yapmak. Başvuru sırasında yabancı dil ve işaret dili ile sınava girmesi gereken adaylar için gerekli girişleri yapmak.

b. Başvuru formunu ve banka dekontunu/kursiyerin dosyasında saklamak.

c. Kursiyere ait dosyanın incelenmesi için il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim etmek.

ç. e-Sınava girecek olan kursiyerler için e-sınav yerleri ile kimlik bilgilerinin yer aldığı e-sınav giriş belgesini sistemden renkli olarak almak, bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatmak ve sınav tarihinden önce kursiyerlere imza karşılığı teslim etmek.

d. Özel MTSK müdürlükleri tarafından MEBBİS Özel MTSK modülünden fotoğraflı çıktısı alınacak olan sınav giriş belgesi kurs yetkilisi tarafından mühür/kaşelenecek ve imzalanacaktır. İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü Özel MTSK müdürlükleri tarafından mühür/kaşelenen ve imzalanan sınav giriş belgelerindeki fotoğraf ile il/ilçe milli eğitim müdürlüğü MEBBİS veri tabanındaki fotoğrafın uyumunu kontrol ederek imzalayacaktır. Böylece renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi üzerinde iki adet mühür/kaşe ve iki adet imza bulunacaktır. Özel MTSK Müdürlüğü de renkli fotoğraflı, çift mühür/kaşeli ve çift imzalı sınav giriş belgesini imza karşılığı kursiyere teslim edecektir.

Kursiyerlere ayrıca renkli fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.

Sistemden alınan e-sınav giriş belgesini kursiyerlere, teslim ederken sınav esnasında yanında bulundurulmaması gereken eşyalar konusunda hazırlanmış olan taahhütname imzalattırılacaktır.

e. e-Sınavın başlama saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları gerektiğini kursiyerlere duyuracaktır.

f. Kursiyer, sınava gelirken; fotoğraflı, çift mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile

– Türk vatandaşları için T.C. kimlik nolu ve fotoğraflı, nüfus cüzdanını, pasaportunu (geçerlilik süresi dolmamış),

– yabancı uyruklu kursiyerler için geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaportunu, ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen, ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belgesini,

-er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birlik tarafından kendisine verilen “er ve erbaş askeri kimlik kartını”

yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları nüfus müdürlüklerince alınan kursiyerler, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesinin aslı ile sınava alınabilecektir.

g. Sınav tamamlandıktan sonra MEBBİS MTSKS e-sınav modülünden sınava giren kursiyerin sonuç listesini çıkarmak ve kursiyere tebliğ etmek.

5.2. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler

a. e-Sınav başvurusu yapan kursiyerin dosyasını inceleyerek uygun olanların onay işlemini Özel MTSK Modülü üzerinden yapmak.

b. Kursiyerin sınav gününde e-Sınava giremeyeceğini gösterir mazeret belgelerini, sınav tarihinden itibaren ilk 5 (beş) iş günü içinde Özel MTSK Modülüne yüklemek.

6. e-SINAV GİRİŞ BELGESİ

e-Sınav giriş belgesi fotoğraflı olup belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon ve adres bilgileri yer alacaktır.

Her sınav için yeniden düzenlenen fotoğraflı sınav giriş belgesinde Özel MTSK’nın adı, kurs müdürlüğünün bağlı olduğu il/ilçe ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik no, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.

7. e-SINAV UYGULAMASI

a. e-Sınav uygulaması belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

b. Sınav görevlileri sınav başlamadan önce e-sınav salonunda hazır bulunacaktır. Sınav başlama saatinden 15 dakika önce sisteme girmeyen görevliler hakkında Genel Müdürlük tarafından sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

c. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler, sınav saatinden en geç yirmi dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır bulunacaktır.

ç. Salon görevlileri kursiyerlerin kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hale getirecektir.

d. Salon görevlileri sınav başlamadan önce kursiyerlerin kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol edecek, herhangi bir sorun olması halinde yedek bilgisayarı kullanıma açacaktır.

e. Kursiyer, sınava gelirken yanında fotoğraflı, çift mühür/kaşeli ve imzalı sınav giriş belgesi ile

– Türk vatandaşları için T.C. kimlik nolu ve fotoğraflı, nüfus cüzdanını, pasaportunu (geçerlilik süresi dolmamış),

– yabancı uyruklu kursiyerler için geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaportunu, ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen, ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belgesini,

-er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birlik tarafından kendisine verilen “er ve erbaş askeri kimlik kartını”

yanında bulunduracaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları nüfus müdürlüklerince alınan kursiyerler, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı ve imzalı veya mühürlü geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesinin aslı ile sınava alınabilecektir.

f. Bu kılavuzun 7. Maddesi e bendinde belirtilen belgeler hariç başka hiçbir belge geçerli sayılmayacaktır, ilgili maddede belirtilen belgeleri olmayan kursiyer kesinlikle sınava alınmayacaktır. Vukuatlı nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, aslı gibi onaylı olsa dahi sınavda kabul edilmeyecektir.

g. Kursiyer sınav salonlarına alınırken kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav salonuna alınmayacaktır. Kursiyer bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.

ğ. Kursiyer salon aday yoklama listesinde belirtilen sıra numarasına göre oturacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra kursiyerlere sınavda uyulacak kurallar hakkında bilgi verilecektir.

h. Sınav başladıktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler, sınav salonundan çıkan kursiyer olmadığı sürece sınava alınır ancak bu kursiyer/kursiyerlere ek süre verilmez. Sınav salonundan çıkan kursiyer olduktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler sınava alınmaz. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten kursiyer salon yoklama listesi ve cevap kağıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılırlar.

ı. Kursiyer, e-sınav uygulama ekranında yazılı olan T.C. kimlik no, adı, soyadı bilgilerinin kendisine ait olduğunu kontrol eder. Kendisi için özel düzenlenmiş ekran bulunmuyorsa salon başkanını uyarır ve sınava başlamaz.

i. “e-Sınav Uygulama Kuralları” sınav başlamadan önce kursiyer tarafından okunup kabul edildikten sonra sınava başlanacaktır.

j. Kursiyer tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.

k. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

l. Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.

m. Kursiyer isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilirler. Bu durumda e-sınav yazılımı kursiyerden iki defa onay alacak, bu işlemden sonra sınavı sonlandıracak ve kursiyerin sınava tekrar dönmesi mümkün olmayacaktır.

n. Kursiyer sınava girmediyse salon görevlilerince salon aday yoklama listesine “girmedi” yazılacaktır.

o. Sınav bitiminden sonra:

Salon görevlileri kursiyere öncelikli olarak salon aday yoklama listesini ve sorulara verdikleri cevapları gösteren formu imzalatacaktır.

Sınav salonundan ayrılan kursiyer sınav binasında bulunan sonuç bilgisayarından sınav sonucu öğrenebilecektir. Ayrıca kursiyerler sınav sonucunu esinav.meb.gov.tr adresinden T.C. Kimlik no ile öğrenebileceklerdir.

8. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı halde kursiyerin sınava girmesi,

b. Bu kılavuzun 7. Maddesi e bendinde belirtilen geçerli belgelerin ibraz edilmemesi,

c. e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgiler ile sınav giriş belgesindeki bilgilerin farklı olması ve nüfus cüzdanındaki bilgiler ile uyuşmazlık olması,

ç. Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi

d. Kursiyerin yerine başkasının sınava girmeye teşebbüs etmesi,

e. Sistemdeki fotoğrafı ile geçerli kimlik belgesindeki fotoğrafın uyuşmaması,

f. Üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar(işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri kursiyerin yanında bulundurması,

g. e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

ğ. Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

Salon görevlileri, kopya çektiğini, kendisi yerine başkasının sınava geldiğini tespit ettiği kursiyerler, sınav güvenliği ve sürecini aksatan diğer durumları, sistemde yer alan sınav görev raporuna açıklayıcı şekilde yazarak varsa başka tutanaklar ve sınav evrakı ile birlikte İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere aynı gün görevli olan Bina Komisyon Başkanına teslim edeceklerdir.

Sınava katılan kursiyerler, 09/12/2016 tarih 29913 Resmi Gazete yayımlanan 02/12/2016 tarih ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine tabiidir ve bu kanun çerçevesinde işlem yapılacaktır.

9. SINAV DEĞERLENDİRMESİ

e-Sınav yazılımı, kursiyerlere sorulan soruları, sorulara verdiği cevapları, doğru ve yanlış cevap sayılarını sistem veri tabanında muhafaza eder.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınarak 100 puan üzerinden hesaplama yapılır. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır. e-Sınavda her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dahil edilir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

10. SINAV İTİRAZLARI

a. Kursiyer, sınav sonucuna ve/veya sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların e-Sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığıyla kendi T.C. kimlik nosu ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak, e-itiraz modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaklardır. Kursiyer, belirlenen itiraz süresi dışında sistem üzerinden itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

b. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak olup ücret iadesi yapılmayacaktır.

c. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri; kursiyerlerin MEB Döner Sermaye İşletmesine dilekçe ile başvurmalarını müteakip yapılan incelemeler sonucunda ödenecektir.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında TC kimlik no ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir.

Adaylara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. Bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM (cep) telefon numarası girilmesi zorunludur.

ç. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

d.İtirazların cevaplanmasında bankaya yatırılan itiraz ücreti dekont tarihi dikkate

alınacaktır.

e. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

11. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınavını bitiren kursiyer, sınav sonucunu salon girişinde bulunan bilgisayardan ya da

http://esinav.meb.gov.trinternet adresinden T.C. kimlik nosını girerek öğrenebilir.

Ayrıca kursiyerin bağlı bulunduğu özel MTSK müdürlükleri, Özel MTSK Modülü’nden sınava giren kursiyerin sonuç listesini alarak kursiyere tebliğ edecektir.

Bu kılavuzda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri geçerlidir.

loading